Dr Dubravka Medić

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rođena je 14. maja 1968.godine u Kuli. Medicinski fakultet u Novom Sadu  je završila 1992. godine sa prosečnom ocenom 8,3. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije je položila 1998. godine sa odličnim uspehom u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Šef je kabineta za alergološka ispitivanja i praćenje astme.