Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Ljudi

 
 
aa12345
   
   
Prim mr sc. med. dr Svetlana Jovanović

lekar specijalista pneumoftiziolog-onkolog

Direktorica bolnice

Prim dr Gaja Pozojević  

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik odeljenja za laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 

dr Branislav Martinov 

lekar specijalista pneumoftiziolog-onkolog

Načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

dr Milica Dautović 

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef kabineta za patofiziologiju disanja i praćenje astme sa alergološkim testiranjem

 

dr Jelena Stamenković

lekar na specijalizaciji

 

 

 

 

 

 

dr Dubravka Medić    

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik bolničkog odeljenja

 

dr Jelena Gradova Jarić

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef kabineta za ranu rehabilitaciju plućnih bolesti

 

 

dr Mile Kovačević 

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef odseka za hronične opstruktivne bolesti pluća i TBC

 

 

dr Leona Bodo

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef onkološkog kabineta

dr Vesna Đorđević

lekar specijalista mikrobiologije

Šef kabineta za mikrobiološku dijagnostiku

 

 

dr Dragan Veličković

lekar specijalista interne medicine

 

dr Ivana Zogović

lekar specijalista pneumoftiziolog

 

 

Jovana Đeković

magistar farmacije

 

 

Jovana Janković

magistar farmacije biohemičar

 

Duško Rokvić

diplomirani ekonomista

Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja

 

 

 

 

 

 

Marijana Jokić

diplomirani pravnik

Načelnik odeljenja za pravne, opšte, tehničke i druge poslove

 

 

Snežana Jerinić

diplomirani organizator zdravstvene nege

Glavna sestra bolnice

Šef odseka za bezbednost na radu i medicinski otpad