Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Ljudi

 
 
aa12345
     
     
Prim mr sc. med. dr Svetlana Jovanović

lekar specijalista pneumoftiziolog-onkolog

Direktorica bolnice

 
Prim dr Gaja Pozojević  

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik odeljenja za laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 

 
dr Branislav Martinov 

lekar specijalista pneumoftiziolog-onkolog

Načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

 
dr Miloš Vukmirović

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik odeljenja plućne onkologije sa dnevnom bolnicom i bronhološka dijagnostika

 
dr Milica Dautović 

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik odeljenja opšte pulmologije

 

 
dr Milica Petrov

lekar specijalista pneumoftiziolog

Načelnik bolničkog odeljenja Jaša Tomić

 
 

Marijana Jokić

diplomirani pravnik

Načelnik odeljenja za pravne, opšte, tehničke i druge poslove

 

 

Zorica Cvejić

diplomirani ekonomista

Načelnik odeljenja za ekonomske poslove

Pomoćnik direktora za ne medicinska pitanja

 
dr Dubravka Medić    

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef kabineta za alergološka ispitivanja i praćenje astme

 

 
dr Jelena Gradova Jarić

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef kabineta za ranu rehabilitaciju plućnih bolesti

 

 
 

dr Mile Kovačević 

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef odseka za hronične opstruktivne bolesti pluća i TBC

 

 
 

dr Leona Bodo

lekar specijalista pneumoftiziolog

Šef onkološkog kabineta

 
dr Vesna Đorđević

lekar specijalista mikrobiologije

Šef kabineta za mikrobiološku dijagnostiku

 

 
dr Andraš Palatinuš

lekar specijalista biohemije

Šef kabineta za biohemijsku dijagnostiku

 

 

 

dr Dragan Veličković

lekar specijalista interne medicine

 

   
dr Ivana Zogović

lekar specijalista pneumoftiziolog

 

 
 

Zorica Bubnjević

diplomirani farmaceut

Šef bolničke apoteke

 

 
 

Snežana Jerinić

diplomirani organizator zdravstvene nege

Šef odseka za bezbednost na radu i medicinski otpad

 

 
 

Irena Radisavčević

Glavna sestra bolnice