Dr Ivana Brzaković

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođena u Prokuplju 04.09.1982.god. Osnovnu školu završila u Blacu, a srednju Medicinsku školu u Prokuplju. Zvanje doktora medicine stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu sa prosečnom ocenom 8,56. Radno iskustvo započela kao doktor medicine na odeljenju Palijativne nege u Opštoj bolnici "Dr Aleksa Savić" u Prokuplju. U periodu od 2012-2022. godine radila pri Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore i OB Pljevlja. Od 2022. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" u Zrenjaninu. Trenutno na specijalizaciji Interne medicine u Beogradu.