Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Rendgenski snimci na web-u

 

 

g

g Jedna od vodećih britanskih bolnica je predstavila novu Internet tehnologiju, koja će sigurno znatno izmeniti načine dijagnostike i lečenja pacijenata. Pomenuta ustanova je Guy's and St Thomas' Hospital u Londonu, a novina koju postavljeni sistem donosi je mogućnost pregledanja rendgenskih snimaka na web-u. g gl
fl f f

Ova tehnologija, koju je razvila kompanija Kodak, će biti od pomoći lekarima, naročito u hitnim slučajevima. Konsultanti i stručnjaci će moći trenutno da odgovore na poziv svojih kolega i prouče snimke, koristeći svoj laptop ili personalni računar. Vreme postavljanja dijagnoze se, na taj način, znatno skraćuje, i omogućuje se brzo donošenje odluka o lečenju ili neophodnom operativnom zahvatu. Ranije je bilo neophodno da konsultant putuje do bolnice u kojoj se nalaze pacijent i snimci, a u mnogim slučajevima vreme i brzina reagovanja imaju odlučujuću ulogu u spašavanju života ili stepenu efikasnosti primenje strategije lečenja. Vrlo je bitna mogućnost da se simultano konsultuje više stručnjaka iz različitih delova sveta, i na taj način dođe do maksimalno tačne dijagnoze i mišljenja.

Naravno, sistem ima jake mere zaštite i lekari i stručnjaci mogu da mu pristupe samo uz pomoć lozinke. Dr Lesley MacDonald, sa radiološkog odeljenja pomenute klinike, objašnjava prednosti ovakvog sistema: "Arhiviranje snimaka u obliku digitalnih slika je uobičajena i raširena metoda, ali da bi se snimci pregledali potrebna je radna stanica. Osnovna ideja ovog projekta je da se omogući pristup preko Interneta i običnih laptop i personalnih računara".