c

 

Dijagnostičko odeljenje

 

 
 

               Od osnivanja pa do danas, dijagnostičke službe su pratile savremene trendove  u odgovarajućim oblastima. Karakteristika naše bolnice je maksimalna racionalnost jer  se dijagnostičke službe koriste i u dispanzeru i na odeljenju.

          Osnov pulmoloske dijagnostike jeste rendgenološka služba.Od 1956. god. se radile radiografije i tomografije pluća na grafoskopu. Odelka aparat za serijska snimanja funkcionise od  l971.god   (''Old delft''), a 1977.god. je  nabavljen savremeni Rtg aparat sa TV lancem (“General electric”). Proces je zaokruzen 1992. god  automatskom komorom za razvijanje filmova. Na usluzi nam je kompjuterizovana tomografija (skener) od 1995.god.

            U specijalnoj bolnici za plućne bolesti rigidna bronhoskopija se radi od 1961.god a fiber bronhoskopija od 1988. god. Transtorakalne iglene biopsije sa Nordestrem I Rotex iglama i slepa biopsija pleure iglom po Ramelu rade se od 1961.god, odnosno, 1973.god

2012. nabavljen je savremeni digitalni rendgen Visaris Vision-U. 

 

.

c

Prim. dr Gaja Pozojević
Stručni radovi

 

 

        

         U postavljanju dijagnoza koristimo  multidisciplinarne konzilijume na kliničkom nivou a naročito iz oblasti onkologije.

         Shodno patologiji  od 1981.god imamo kardiolosku ambulantu sa odgovarajucim subspecijalistom. Takodje imamo i dva subspecijalista onkologa, jednog mikrobiologa i jednog specijalistu kliničkog biohemičara.

        

gg