MENADŽMENT TIM

 
     
     
 
  1. dr Ivana Zogović, lekar specijalista pneumoftiziologije - direktor
  2. dr Dubravka Medić - pomoćnik direktora za medicinska pitanja
  3. Duško Rokvić, dipl.ekonomista - pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
  4. Snežana Jerinić, dipl.org.zdr.nege - glavna sestra bolnice
  5. Marijana Jokić, dipl.pravnik