Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Lekovi 

 
 
 
Lekovi koji se koriste u Plućnoj bolnici
g
GRUPA I 02 i 32 LEKOVI KOJI DELUJU NA INFEKTIVNE I PARAZITARNE BOLESTI
GRUPA II 03.0 LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA LEČENJE  NEOPLAZMI
GRUPA III 04 i 34 LEKOVI KOJI DELUJU NA ENDOKRINE BOLESTI
GRUPA IV 05 LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI METABOLIZMA I ISHRANE
GRUPA V 06 LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
GRUPA VI 07 LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU KOD DUSEVNIH POREMEĆAJA
GRUPA VII 08 LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
GRUPA VIII 09 LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI OKA I UHA
GRUPA IX 10 i 40 LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI KARDIOVASKULARNOG SISTEMA
GRUPA X 11  LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
GRUPA XI 12. LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI DIGESTIVNOG TRAKTA
GRUPA XII 13. LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI UROGENITALNOG TRAKTA
GRUPA XIII 15. LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
GRUPA XIV 16. LEKOVI KOJI DELUJU NA BOLESTI KOŠTANOMIŠIĆNOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA
GRUPA XV 17. SREDSTVA ZA ZAMENU KRVI I PARENTERALNU ISHRANU