Laboratorija za patofiziologiju disanja i alergoloska ambulanta

 

 
 

Odsek laboratorije za patofiziologiju disanja i odsek za alergologiju predstavljaju funkcionalnu celinu te je njihov rad najbolje opisati zajedno.

Sa ispitivanjem plućne funkcije se u ovoj ustanovi pocelo 1965. godine uvođenjem vitalografije (“mala spirometrija”) .Od 1968. godine rade se gasne analize arterijske krvi.Nabavkom potrebne aparature 1974. godine omogućeni su     telesna pletizmografija i ispitivanje difuzije gasova metodom “steady state”. Prve alergoloske probe i nespecifični bronhoprovokacijski test sa histaminom rađeni su 1982. godine , a tada je uvedena i imunoterapija (specificna hiposenzibilizacija) u sklopu lečenja astme.

. 

Od 1984. godine su u upotrebi “pneumoscreen” i “bodyscreen” marke “Jaeger” sa štampačima, koji omogućavaju ispitivanje plućne funkcije  metodama spirometrije, krivulje protok-volumen i telesne pletizmografije.

 

d

1987. godine je uvedeno određivanje transfer-faktora za ugljen-monoksid metodom jednog udaha (“single breath”). Od iste godine redovno radi alergološka ambulanta u kojoj  je moguće alergološko ispitivanje “prick”-testovima na standardne inhalacione i nutritivne alergene. U saradnji sa biohemijskom laboratorijom odredjivani su osnovni imunoloski parametri, uključujući i nespecifične IgE. Do 1994.godine je rađena specifična hiposenzibilizacija. Od prvog dana  ambulanta se, pored dokazivanja astme i lečenja prema savremenim principima i preporuci Konsenzusa za astmu, bavi i edukacijom bolesnika.1 995.godine je nabavljen APS marke “Jaeger” i nespecificni bronhoprovokacijski test, koji se od 1987. godine radio sa acetil-holinom i zatim sa meta-holinom metodom po Takichimi, sada se preko ove aparature i “bodyscreen”-a radi sa histaminom.  

1998. godine je zamenjen aparat za gasne analize novim-Radiometer ABL 510. Pored odredjivanja gasnih analiza arterijske krvi u miru moguce je isto i pod opterecenjem, zahvaljujuci bicikl-ergometru.

d

d

Odsek laboratorije za patofiziologiju disanja i odsek za alergologiju imaju odlične mogućnosti za ispitivanje i praćenje prvenstveno astme i hronične opstrukcijske bolesti pluća ,a zatim i svih ostalih  bolesti pluća. Oni zauzimaju vazno mesto kako u ambulantno-dispanzerskom tako i u bolničkom radu.