Plućna Bolnica Zrenjanin

 

Kolonizacija Marsa

 

I reče Čovek: "Neka pusti marsovska zemlja iz sebe travu, bilje, i drvo rodno..."

 
g Genetski modifikovane biljke i mikroorganizmi bi mogli da postanu prvi kolonizatori planete Mars, bez obzira ne činjenicu da je "crvena planeta" vrlo "neprijateljski" nastrojena prema zemaljskim oblicima života. Naime, hladan, suv i razređen vazduh, kao i nedostatak ozonskog omotača onemogućavaju razvitak bilo kakvih mikroorganizama koji na Zemlji obitavaju. g gl
fl f f

To je zaključak sastanka u organizaciji NASA-e, koji se bavio pitanjima kolonizacije Marsa i prevazilaženja surovih prilika koje na njemu vladaju. Ipak, čak i malo zagrevanje atmosfere i malo vode iz večnog leda bi moglo da omogući život genetski modifikovanim vrstama sa Zemlje. Britanski naučnik Julian Hiscox tvrdi da su šanse za tako nešto vrlo velike i da bi prvi stanovnici Marsa mogle da budu alge. Pre svega, ovu vrstu bi trebalo genetski modifikovati na taj način da ona bude sposobna da "blokira" ultraljubičasto zračenje, tako što bi algama bili "ubačeni" geni koji dozvoljavaju proizvodnju pigmenta koji filtrira zrake. Još hrabrija vizija modifikacije potiče od američkog biologa Penelope Boston, koja tvrdi da "ekstra-geni" mogu da nateraju biljke da umesto vidljive svetlosti, za fontosintezu koriste ultraljubičasto zračenje.

Druge modifikacije koje bi trebalo na biljkama izvesti su još lakše za sprovođenje, a tiču se života u ekstremno suvoj i hladnoj klimi. Na Zemlji postoje biljke koje uspevaju u sličnim, mada ne tako ekstremnim uslovima, tako da njihova otpornost treba da samo bude "pojačana".

Prema tvrdnjama naučnika okupljenim na ovoj konferenciji, i "staromodni" načini uzgoja novih vrsta bi mogli da u čitavom projektu pronađu svoje mesto. Vekovima već čovek uzgaja nove pasmine, tako što postojeće vrste izlaže drugačijim uslovima, a zatim uzgaja jedinke koje su uspele da prežive i prilagode se. Isti princip bi bio primenjen i na bakterije koji bi bile pripremane za ekstremnu marsovsku klimu. Naučnici se slažu da je potrebno prvo "uzgojiti" mikroorganizme na Marsu, jer će oni stvoriti "organsku bazu" koja je potrebna budućim vrstama.