Genska terapija

 
 
Originalni rad Doc.dr Branislav Perin

God created genes and protects them well!

8th World Conference on Lung Cancer   Dublin, 1997  

  Sažetak

Sistemsko multidisciplinarno proučavanje malignih oboljenja, korišćenjem savremenih dostignića u oblasti ćelijske i molekularne biologije, imunologije i citogenetike, u poslednje dve dekade dovelo do je novih saznanja, odnosno do značajnog progresa u razumevanja nastanka i razvoja ovih oboljenja.Ova saznanja su omogućila bolje sagledavanje mehanizama normalnog rasta i diferencijacje ćelije i utrla put razvoju novih strategija za tretman naslednih bolesti i drugih bolesti koje su povezane sa genskim poremećajima, a pre svega malignih bolesti. s
Jedna od tih novih strategija, koja je donekle još u eksperimentalnoj fazi, je genska terapija. Mada je od samog svog početka genska terapija skopčana sa brojnim problemima, što je potpuno razumljivo imajući na umu da je ciljno mesto ove terapije genetski materijal ćelije, rezultati dosadašnjih eksperimentalnih radova daju veliku nadu u konačno, radikalno tretiranje malignih bolesti.
y  Ova nada proističe, pre svega, iz činjenice da se neke nasledne bolesti, u čijim osnovama su genski poremećaji, uspešno tretiraju genskom terapijom.U radu je izneseno sadašnje stanje u oblasti genske terapije, sa posebnim osvrtom na gensku terapiju naslednih plućnih bolesti i gensku terapiju karcinoma, uz iznošenje neophodnih činjenica relevantnih za njeno razumevanje
 Dalje...  Kompletan tekst