Plućna Bolnica Zrenjanin

 

 

"AKO STE BEZ DAHA, NISTE BEZ POMOĆI"

 
g Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) boluje oko 50 miliona ljudi i svake godine umre skoro 3 miliona obolelih osoba.

Pored toga, HOBP se u velikom procentu ne dijagnostikuje i skorašnji podaci ukazuju da 25% do 50 % ljudi sa klinički značajnim  HOBP ne znaju da su bolesni.Jednostavan disajni test koji se zove spirometrija pomaže u postavljanju dijagnoze HOBP. Test je brz, bezbolan i lako se izvodi u ambulanti.

HOBP je skraćenica za "Hroničnu opstruktivnu bolest pluća"

* Hronična znači da se ne povlači.

* Opstruktivna znači delimično ograničenje protoka vazduha.

* Bolest znači obolenje.

* Pluća znači da zahvata disajne organe.

GLAVNI FAKTORI RIZIKA NASTANKA HOBP SU:

- dugogodišnje pušenje

- štetni faktori sa radnog mesta

- aerozagađenje

- respiratorne infekcije

Simptomi HOBP uključuju: kašalj, iskašljavanje gnoja ili sluzi i osećaj nedostatka vazduha.

Prestanak pušenja je najbolji način da se spreči ili zaustavi dalje napredovanje HOBP.

Da bi se osećali bolje i da bi sprečili pogoršanje bolesti potrebno je:

- Prestanite da pušite

- Uzmite svaki lek koji kako Vam je lekar propisao. Idite na pregled kod lekara najmanje jednom godišnje. Interesujte se za vakcinu protiv gripa

- Idite na pregled kod lekara ili u bolnicu čim Vam se pogorša disanje

- Provetravajte stan. Izbegavajte udisanje isparenja, dima, prašine i svega što otežava disanje

- Održavajte snagu svog tela. Šetajte, redovno vežbajte i jedite zdravu hranu

- Ako imate tešku HOBP, što više štedite svoje disanje. Olakšajte život u kući koliko je moguće.

g
gl