Bolnička apoteka

 

 
 

Integracijom Antituberkuloznog dispanzera i stacionara za lečenje tuberkuloznih bolesnika javila se potreba za formiranjem bolničke apoteke.

Bolnička apoteka je formirana 1961. godine.

Apoteka vrši nabavku lekova za bolnička odeljenja u Zrenjaninu i Jaši Tomić.

 

 

. 

 
 
  vv