AKREDITACIJA

     

Dana 08.11.2023. godine Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova doći će u redovnu godišnju posetu naše ustanove.

 

 
    Izveštaj spoljnih ocenjivača o trećoj redovnoj poseti našoj ustanovi 13.10.2022.  
       
    Izveštaj spoljnih ocenjivača o drugoj redovnoj poseti našoj ustanovi 25.10.2021  
       
    Izveštaj spoljnih ocenjivača o prvoj redovnoj poseti našoj ustanovi 30.09.2020.

 

 
    Dana 30.09.2020. godine Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova doći će u redovnu godišnju posetu naše ustanove. Redosled i vreme trajanja navedenih aktivnosti tokom redovne posete biće određen na osnovu dogovora spoljašnjih ocenjivača i koordinatora za akreditaciju po dolasku u ustanovu.

 

 
   

Plućna bolnica „Dr Vasa Savić“ u Zrenjaninu uspešno je okončala postupak reakreditacije. Dobijena je reakreditacija na maksimalni period od sedam godina.

 

 
    Obaveštavamo korisnike usluga da je Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin ušla u proces reakreditacije ustanove i da je isti priveden kraju. Ocenjivanje naše bolnice odvijaće se u periodu od 05.06.2019.g. do 07.06.2019.g.

 

 
    Dana 19.09.2017. godine Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova doći će u redovnu godišnju posetu naše ustanove.

 

 
    Izveštaj spoljnih ocenjivača o prvoj redovnoj poseti našoj ustanovi (22.04.2016.)  
       
    Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije obavestila je našu ustanovu da će se redovna godišnja poseta Agencije realizovati u periodu između 20. aprila i 15. maja 2016. godine.

Dopis u pdf-u...

 

 
    U skladu sa ugovorom o akreditaciji, zdravstvena ustanova koja stekne akreditaciju ima pravo da:

- infоrmišе јаvnоst i kоrisnikе о stаtusu аkrеditаciје;

- stаvi јаvnоsti nа uvid rеšеnjе о izdаvаnju sеrtifikаtа о аkrеditаciјi;

- kоristi lоgо Аgеnciје.

 

 
   

>>>IZVEŠTAJ O AKREDITACIJI <<<

 

 
   

Potpisivanjem ugovora o Akreditaciji zdravstvenih ustanova (br.ugovora 02501/1) Specijalna bolnica za plućne bolesti „ Dr Vasa Savić“ Zrenjanin, ušla je u proces akreditacije 20.11.2013. godine.

Prvi sastanak sa predstavnicima AZUS-a održan je u Sremskoj kamenici na  Institutu za kardiovaskularne bolesti 10.12.2013.godine

Koordinator za akreditaciju  Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“, Zrenjanin je Snežana  Jerinić, dipl.org.zdr.nege

 
 
   

TIMOVI ZA AKREDITACIJU:

1. TIM ZA LJUDSKE RESURSE

1. dr Ivana Cvetićanin Zogović, vd direktor,
2. dr Dubravka Medić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja,
3. Duško Rokvić, pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja,
4. Marijana Jokić, načelnik za pravne, opšte, tehničke i druge poslove,
5. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice,
6. Mirjana Lekin, predsednik sindikata,
7. Slobodan Lugonja, šef odseka za informatiku, tehničke poslove i
investiciono održavanje,
8. Dragana Lazić, glavna sestra odeljenja za specijalističko-
konsultativne preglede

2. TIM ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

1. dr Vesna Đorđević
2. Mirjana Lekin
3. Slobodan Lugonja
4. Jelica Jankov
5. Jadranka Samardžić
6. Petar Jarić
7. Dragana Lazić
8. Кatarina Đurović
9. Adriana Micić

3. TIM ZA UPRAVLJANJE

1. Maja Milanov Deak, predsednik Upravnog odbora,
2. Violeta Mesaroš, član Upravnog odbora,
3. dr Vesna Đorđević, član Upravnog odbora,
4. Marija Santo, predsednik Nadzornog odbora,
5. Sofija Stojanović, član Nadzornog odbora,
6. Julija Sabo, član Nadzornog odbora

4. TIM ZA RUKOVOĐENJE

1. dr Ivana Cvetićanin Zogović, vd direktora,
2. dr Dubravka Medić, pomoćnik direktora za medicinska pitanja,
3. Duško Rokvić, pomočnik direktora za nemedicinska pitanja,
4. dr Milica Dautović, načelnik bolničkog odeljenja,
5. dr Jelena Gradova Jarić, načelnik odeljenja za zajedničke medicinske
poslove,
6. dr Mile Кovačević, načelnik odeljenja za specijalističko-
konsultativne preglede,
7. Marijana Jokić, načelnik odeljenja za pravne, opšte, tehničke i druge
poslove,
8. Slobodan Lugonja, šef odseka za informatiku, tehničke poslove i
investiciono održavanje,
9. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice,
10. Кatarina Đurović, glavna sestra bolničkog odeljenja,
11. Dragana Lazić, glavna sestra odeljenja za specijalističko-
konsultativne preglede,
12. Adrijana Micić, glavna sestra odeljenja za zajedničke medicinske
poslove

5. TIM ZA ŽIVOTNU SREDINU

1. dr Ivana Cvetićanin Zogović, vd direktora,
2. dr Vesna Đorđević, specijalista mikrobiologije, šef kabineta,
3. Jovana Janković, magistar farmacije - medicinski biohemičar,
4. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice,
5. Кatarina Đurović, glavna sestra bolničkog odeljenja,
6. Adrijana Micić, glavna sestra odeljenja za zajedničke medicinske
poslove,
7. Dragana Lazić, glavna sestra odeljenja za specijalističko-
konsultativne preglede,
8. Marijana Jokić, načelnik odeljenja za pravne, opšte, tehničke i druge
poslove,
9. Slobodan Lugonja, šef odseka za informatiku, tehničke poslove i
investiciono održavanje,
10. Boris Pejački

6. TIM ZA RTG DIJAGNOSTIKU

1. dr Jelena Gradova Jarić, načelnik odeljenja za zajedničke medicinske poslove
2. Snežana Arbutinov, glavni RTG tehničar
3. Miroslav Micić, viši RTG tehničar
4. Zvezdana Banović, viši RTG tehničar
5. Tibor Bajtai, viši RTG tehničar
6. Vesna Pešut, viši RTG tehničar
7. Aleksandar Petrov, viši RTG tehničar
8. dr Stefan Živković,
9. Daliborka Drašković, vodeća sestra, poslovi u vezi sa bronhoskopijom
10. Jelena Savatović, med. sestra, poslovi u vezi sa bronhoskopijom
11. Mihael Goda
12. Miloš Bojković

7. TIM ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

1. Jovana Janković, magistar farmacije - medicinski biohemičar,
2. Lidija Simić, laboratorijski tehničar u dijagnostici – u biohemijskoj
laboratoriji,
3. Violeta Pankarićan, laboratorijski tehničar u dijagnostici – u biohemijskoj
laboratoriji,
4. Dragoslava Кazan, laboratorijski tehničar u dijagnostici – u mikrobiološkoj
laboratoriji,
5. Кatarina Rankov, laboratorijski tehničar u dijagnostici – u mikorbiološkoj
laboratoriji

8. TIM ZA FARMACEUTSKU DELATNOST

1. Ljiljana Gavranić, magistar farmacije
2. Gordana Damjanov, farmeceutski tehničar
3. Julija Sabo, diplomirani ekonomista za finansijsko – računovodstvene
poslove – šef odseka

9. TIM ZA INTERNISTIČKE GRANE

1. dr Dubravka Medić
2. dr Milica Dautović
3. dr Jelena Gradova Jarić
4. dr Mile Кovačević
5. dr Jelena Stamenković
6. dr Nataša Ranitović
7. dr Jelena Čorokalo
8. dr Radovan Lazarević
9. dr Ivana Brzaković
10. dr Dalibor Đorđević
11. dr Stefan Živković
12. dr Darko Кulpinac
13. Кatarina Đurović
14. Dragana Lazić
15. Jelena Savativić
16. Jelica Jankov
17. Dragana Ćeklić
18. Mihael Goda
19. Daliborka Drašković
20. Esterka Litavski
21. Radmila Milić
22. Dragana Arađan
 

 
     

POSETE AZUS-A:

Dana 24.01.2014.godine održan sastanak zaposlenih sa predstavnicima AZUS-a sa početkom 10.00 h
.
Predložen sledeći dnevni red:

1. Uvod i upoznavanje sa AZUS-om
2. Prezentacija radnih sveski
3. Obilazak bolnice
4. Razno

Dana 25.01.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 8.30 časova - 15.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

5. Prezentacija radnih sveski
6. Razno

Dana 14.04.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 10.00 časova - 14.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

7. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
8. Razno

Dana 15.04.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 10.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

9. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
10. Razno

Dana 13.05.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 09.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

11. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
12. Razno

Dana 09.06.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 09.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

13. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima
14. Razno

Dana 05.08.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 11.00 časova - 15.00 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

15. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima
16. Obilazak službi

Dana  02.10.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova z asomoocenjuivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 11.00 časova  - 15.00 časova.  

Predložen sledeći dnevni red:

17. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima

18. Obilazak službi

Dana  27.11.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova z asomoocenjuivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 10.00 časova  - 15.30 časova.  

Predložen sledeći dnevni red:

 19. Obilazak službi