Lice za zaštitu podataka o ličnosti SPB "Dr Vasa Savić" Zrenjanin:

Slobodan Lugonja

0605678552