MISIJA I VIZIJA NAŠE USTANOVE

 
     
     
 

MISIJA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI “Dr Vasa Savić“ Zrenjanin je ustanova sekundarnog tipa zdravstvene zaštite koja obezbeđuje najbolje metode u pružanju kontinuirane i bezbedne zdravstvene zaštite stanovništva na teritoriji Srednjebanatskog okruga, pri tome poštujući potrebe pacijenata.
Multidisciplinarnim pristupom uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa , i uz kontinuirano unapređenje kvaliteta rada kroz pružanje zdravstvenih usluga u sferi dijagnostike, specijalističko – konsultativnog i stacionarnog lečenja, baziranog na savremenim medicinskim doktrinama i standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine, a sve u okviru vlastitih i društveno – ekonomskih mogućnosti zajednice.

 

 
 
 

VIZIJA

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI “Dr Vasa Savić“ Zrenjanin zadržaće i unaprediti lidersku poziciju među zdravstvenim ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite, u oblasti prevencije, lečenja, i rehabilitacije obolelih od plućnih bolesti na području Srednjobanatskog okruga, pružajući zdravstvene usluge visokog kvaliteta, praćenju potreba korisnika sa čvrstim sistemima kontrole i bezbednosti pacijenta i životne sredine, što ćemo postići kvalitetnim kadrom i primenom savremene medicinske opreme.