MENADŽMENT TIM

 
     
     
 
  1. Svetlana Jovanović, Prim. mr med.sc.dr
  2. Gaja Pozojević, Prim.dr
  3. Branislav Martinov, dr
  4. Snežana Jerinić, dipl.org.zdr.nege
  5. Iren Radisavčević, glavna sestra bolnice
  6. Marijana Jokić, dipl.pravnik
  7. Zorica Cvejić, dipl.ekonomista