FINANSIJSKI  IZVEŠTAJ
Specijalna bolnica za plućne bolesti "dr Vasa Savić" Zrenjanin
Petefijeva 4
podračun broj: 840-471661-84
STANJE SREDSTAVA NA RAČUNU   
SPECIJALNE BOLNICE "DR VASA SAVIĆ" ZRENJANIN  
02.06.2015. 278.008,95
   
STANJE PREDHODNOG DANA 407.623,63
PRILIV OD RFZO 0,00
UPLATE OD PARTICIPACIJE ZA USLUGE 0,00
OSTALE UPLATE 0,00
ISPLAĆENO PREDHODNOG DANA 129.614,68
   
UKUPNO 278.008,95
IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA
NAMENA IZNOS
   
ZARADE ZAPOSLENIH 0,00
PREVOZ ZAPOSLENIH 0,00
LEKOVI 0,00
CITOSTATICI 0,00
SANITETSKI MATERIJAL 0,00
ENERGENTI 0,00
ISHRANA 0,00
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI 129.614,68
OSTALA PLAĆANJA 0,00
   
   
UKUPNO 129.614,68