Dr Miloš Vukmirović

 

 

 

 

 

 

 

Dr Miloš Vukmirović rođen 1953. godine u Velikim Livadama. Medicinski Fakultet završio 1977. godine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završio 1986. godine na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Radi u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin od 1982. godine. Direktor ustanove bio je od 2001. godine do decembra 2012. godine. Danas je načelnik odeljenja plućne onkologije sa dnevnom bolnicom i bronhološku dijagnostiku.