Dr Milica Petrov

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Milica Petrov rođena je 1955. godine u Obrovcu, opština Bačka Palanka. Medicinski Fakultet završila je 1979. godine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz pneumoftiziologije završila je 1987. godine takođe u Novom Sadu. Od 2003. godine načelnik je bolničkog odeljenja Jaša Tomić.