Dr Mile Kovačević

 

 

 

 

 

 

 

Rođen je 30.07.1966. godine u Zrenjaninu. Školovao se u Zrenjaninu a Medicinski fakultet je završio u Nišu. U Plućnu bolnicu "Dr Vasa Savić" dolazi 1998. godine gde uskoro osniva Odsek za medicinsku informatiku, jedan od prvih takvih odseka u Srbiji, te postaje šef tog odseka. Specijalizirao pneumoftiziologiju 2003. godine i od tada sve vreme se bavi radom sa bolesnicima odeljenski i dispanzerski. Posebna interesovanja pored pneumoftiziologije pokazuje za primenu IT (informacionih tehnologija) u medicini. Bio je član predsedništva SLD podružnica Zrenjanin. Od 2001-2005 godine član Upravnog odbora Plućne bolnice. Od 2014. godine je Šef odseka za hronične opstruktivne bolesti pluća i TBC, a od avgusta 2023. godine postaje načelnik Dispanzera Plućne bolnice u Zrenjaninu. Aktivan je u društvenom životu i humanitarnim akcijama, više puta bio je član gradskog veća Grada Zrenjanina zadužen za zdravstvo gde je posebno bio angažovan od 2020.godine oko organizacije zdravstvenih ustanova tokom pandemije COVID 19 u Zrenjaninu.