Dr Mile Kovačević

 

 

 

Rodjen je 30.07.1966. godine u Zrenjaninu. Školovao se u Zrenjaninu a Medicinski fakultet je završio u Nišu. U Plućnu bolnicu "Dr Vasa Savić" dolazi 1998. godine gde uskoro osniva Odsek za medicinsku informatiku, jedan od prvih takvih odseka u Srbiji, te postaje šef tog odseka. Posebna interesovanja pored pneumoftiziologije pokazuje za  primenu IT (informacionih tehnologija) u medicini. Aktivan je u drustvenom zivotu i humanitarnim akcijama. Član je predsednistva SLD podružnica Zrenjanin. Od 2001 godine  član Upravnog odbora Plućne bolnice. Danas je Šef odseka za hronične opstruktivne bolesti pluća i TBC.

 

Dr Mile Kovačević