Bolnička apoteka

 

 
 

Integracijom Antituberkuloznog dispanzera i stacionara za lečenje tuberkuloznih bolesnika javila se potreba za formiranjem bolničke apoteke.

Bolnička apoteka je formirana 1961. godine.

Apoteka vrši nabavku lekova za bolnička odeljenja u Zrenjaninu i Jaši Tomić.

 

Šef bolničke apoteke 

Dipl ph Zorica Bubnjević 

Dipl ph Zorica Bubnjević diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1983.godine

Na mestu šefa bolničke apoteke je od decembra 2010.godine.

 

. 

 
  vv