AKREDITACIJA

 
     
  Izveštaj spoljnih ocenjivača o redovnoj poseti našoj ustanovi 30.09.2020.

 

 
  Dana 30.09.2020. godine Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova doći će u redovnu godišnju posetu naše ustanove. Redosled i vreme trajanja navedenih aktivnosti tokom redovne posete biće određen na osnovu dogovora spoljašnjih ocenjivača i koordinatora za akreditaciju po dolasku u ustanovu.

 

 
  Plućna bolnica „Dr Vasa Savić“ u Zrenjaninu uspešno je okončala postupak reakreditacije. Dobijena je reakreditacija na maksimalni period od sedam godina.

 

 
  Obaveštavamo korisnike usluga da je Specijalna bolnica za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin ušla u proces reakreditacije ustanove i da je isti priveden kraju. Ocenjivanje naše bolnice odvijaće se u periodu od 05.06.2019.g. do 07.06.2019.g.

 

 
  Dana 19.09.2017. godine Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova doći će u redovnu godišnju posetu naše ustanove.

 

 
  Izveštaj spoljnih ocenjivača o prvoj redovnoj poseti našoj ustanovi (22.04.2016.)  
     
  Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije obavestila je našu ustanovu da će se redovna godišnja poseta Agencije realizovati u periodu između 20. aprila i 15. maja 2016. godine.

Dopis u pdf-u...

 

 
  U skladu sa ugovorom o akreditaciji, zdravstvena ustanova koja stekne akreditaciju ima pravo da:

- infоrmišе јаvnоst i kоrisnikе о stаtusu аkrеditаciје;

- stаvi јаvnоsti nа uvid rеšеnjе о izdаvаnju sеrtifikаtа о аkrеditаciјi;

- kоristi lоgо Аgеnciје.

 

 
 

>>>IZVEŠTAJ O AKREDITACIJI <<<

 

 
 

Potpisivanjem ugovora o Akreditaciji zdravstvenih ustanova (br.ugovora 02501/1) Specijalna bolnica za plućne bolesti „ Dr Vasa Savić“ Zrenjanin, ušla je u proces akreditacije 20.11.2013. godine.

Prvi sastanak sa predstavnicima AZUS-a održan je u Sremskoj kamenici na  Institutu za kardiovaskularne bolesti 10.12.2013.godine

Koordinator za akreditaciju  Specijalne bolnice za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“, Zrenjanin je Snežana  Jerinić, dipl.org.zdr.nege

 
 
 

TIMOVI ZA AKREDITACIJU:

1. TIM ZA LJUDSKE RESURSE

1. Marijana Jokić
2. Zorica Cvejić
3. Mirjana Lekin
4. Slobodan Lugonja
6. Prim dr Gaja Pozojević
7. Snežana Jerinić

2. TIM ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

1. Mirjana Lekin
2. Vukosava Gaborov
3. Slobodan Lugonja
4. Prim mr sc.med. dr Svetlana Jovanović
5. Prim dr Gaja Pozojević

3. TIM ZA UPRAVLJANJE

1. Prim mr sc.med. dr Svetlana Jovanović
2. članovi UPRAVNOG ODBORA

4. TIM ZA RUKOVOĐENJE

1. Prim mr sc.med. dr Svetlana Jovanović
2. dr Branislav Martinov
3. Prim dr Gaja Pozojević
4. dr Milica dautović
5. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice

5. TIM ZA ŽIVOTNU SREDINU

1. dr Vesna Đorđević
2. mr ph. biohemičar Jovana Janković
3. Ištvan Sabo
4. Snežana Husar
5. Boris Pejački
6. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice

6. TIM ZA RTG DIJAGNOSTIKU

1. dr Leona Bodo
2. dr Ivana Zogović
3. rtg tehničari

7. TIM ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

1. mr ph. biohemičar Jovana Janković
2. lab.tehničari
3. peračice

8. TIM ZA FARMACEUTSKU DELATNOST

1. mr ph. Jovana Đeković
2. Gordana Damjanov
3. Vukica Gaborov

9. TIM ZA INTERNISTIČKE GRANE

1. dr Milica Dautović
2. dr Mile Kovačević
3. dr Dubravka Medić
4. dr Jelena Gradova – Jarić
5. dr Branislav Martinov
6.
vodeće sestre odeljenja
7. Snežana Jerinić, glavna sestra bolnice
8. Slađana Kuglić
9.
med.sestre spec.- konsultativne službe
 

 
   

POSETE AZUS-A:

Dana 24.01.2014.godine održan sastanak zaposlenih sa predstavnicima AZUS-a sa početkom 10.00 h
.
Predložen sledeći dnevni red:

1. Uvod i upoznavanje sa AZUS-om
2. Prezentacija radnih sveski
3. Obilazak bolnice
4. Razno

Dana 25.01.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 8.30 časova - 15.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

5. Prezentacija radnih sveski
6. Razno

Dana 14.04.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 10.00 časova - 14.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

7. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
8. Razno

Dana 15.04.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnicima AZUS-a u terminima od 10.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

9. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
10. Razno

Dana 13.05.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 09.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

11. Prezentacija radnih sveski sa pripremljenim dokazima
12. Razno

Dana 09.06.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 09.00 časova - 12.30 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

13. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima
14. Razno

Dana 05.08.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova za somoocenjivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 11.00 časova - 15.00 časova.

Predložen sledeći dnevni red:

15. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima
16. Obilazak službi

Dana  02.10.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova z asomoocenjuivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 11.00 časova  - 15.00 časova.  

Predložen sledeći dnevni red:

17. Prezentacija registratora sa pripremljenim dokazima i konkretnim pitanjima

18. Obilazak službi

Dana  27.11.2014.godine održan sastanak koordinatora ustanove za akreditaciju i članova oformljenih timova z asomoocenjuivanje sa predstavnikom AZUS-a u terminima od 10.00 časova  - 15.30 časova.  

Predložen sledeći dnevni red:

 19. Obilazak službi